Manalu (Simamora)

Manalu adalah keturunan dari Simamora, yakni parsadaan marga Batak dari garis keturunan Raja Isumbaon. Disebutkan bahwa Simamora dan Sihombing mengawini boru Lontung. Raja Lontung sendiri adalah leluhur dari sembilan marga besar Batak.

 

Simamora mempunyai keturunan 3 anak laki-laki. Mereka adalah Debataraja, Purba dan Manalu yang masing-masing kini telah menjadi marga-marga Batak. Sebagian besar Debataraja meneruskan atau memakai marga Simamora sebagai marga mereka, sebagian lagi menyebut Simamora saja, sebagian lain lagi menggabungkan keduanya sehingga menjadi Simamora Debataraja. Manalu dan Purba sendiri, sebagian ada juga yang tetap menggunakan marga Simamora.

 

Selain 3 anak laki-laki dari isterinya boru Lontung yang bernama Siboru Panggabean, Simamora juga memiliki keturunan lagi dari isterinya boru Pasaribu yakni Tuan Sumerham. Sejatinya boru Pasaribu adalah isteri pertama. Akan tetapi karena boru Pasaribu lama melahirkan keturunan, Raja Simamora pun mempersuntig Siboru Panggabean sebagai isteri keduanya.

Submarga Manalu

 1. Mangara Robean

 2. Mangara Dolok

Mangara Robean

 1. Sorimungu

 2. Ruma Gorga
 3. Sigukguhi
 4. Ruma Ijuk
 5. Ruma Hole

Mangara Dolok

 1. Ruma Butar

Rumabutar

 1. Paruma

 2. Pareme
 3. Datu Napunjung
 4. Datu Soburion
 5. Tukkot Manodo

Dalam perkembangan kemudian, masing-masing keturunan Manalu ini menjadi marga baru.

Sebuah tulisan dari Rico Manalu Sorimungu, misalnya, menuturkan bagaimana silsilah genealogis mereka berikut pelajaran moral yang bisa dipetik dari perjalanan pewarisan keturunan itu seperti berikut.


Baliga binaligahon. Barita-binaritahon. Baritani omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli, namahap di undangundang namatua doli doli.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli, namalo do mar undangundang, jala ganjang do pardalananna.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli, so hot ripe mangalap Boru Sibuea.nangaolan do asa mangida ianakkon.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli, na mauas do so dohot aek, alai mauas mida ianakkon ai laos so aong do tubuan dakdanak omputta boru ima Boru Sibuea.

Di hauason ni rohana asa mida dakdanak, gabe tubu ma rohana laho marsidua-dua.

Disada tingki dipardalananna di onan Tiga Raja, pajumpang ma ibana dohot sada anak .pajumpang ma nasida dohot anak boru on, alai ndang marsitandaaan manang masisisean, simalolong do pajumpang laos tubu lomo ni roha di nasida na dua. Dinaung lomo rohani Ompu Tuan Sorimunggu Dolion mida anak boru on, dilului rohana do dalan asa boi pajumpang didia hutana didia jabuna.

Alai dapot do diboto didia hutana didia do jabuna jala saut do pajumpang.

Ia huta ni anak boruon margoar do Sibisa manang digoari Uluan Bagasan jala margani anak boruon marga Manurung.

Di parjumpangan ni Ompu Tuan Sorimunggu Doli dohot anak boru on, lan do marhite angka undangundangan, jadi dipadomu Mulajadi Nabolon ma rokkap nasida gabe saut ma gabe marripe.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli saut ma gabe marsiduadua manang marimbang. Alai ianggo tuan laen ima omputta boru, Boru Sibuea.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli lalap diparlalapan leleng dipardalanan, tubu ma pangiburuon di omputta Boru Manurung, ai dirippu rohana na lelengan di omputta Boru Sibuea.

Disada tingki mulak ma sian pardalanana mandapothon ripena omputta Boru Manurung, didapot omputta boru nungga tumagam haroan.

Di nang pajumpang nasida dung mulak omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli sian pardalananna, adong ma pandohanni omputta Boru Manurung songon on:

Asapul parharoanon lului majolo Hau Hirahira.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli, nang pe jolma na marsahala manang marhasaktian, loja do mangalului hau hira-hira i, jala laos i do dalanna laho pajumpang dohot raja i ima Raja Uti.

Asa dung pajumpang dohot Raja Uti dapot ma Hau Hirahira i, alai ndada hau tubu, hau hira-hira lapatanna roha do.

Jadi mulak ma Ompu Tuan Sorimunggu Doli mandapothon ripena. Nungga diboto ibana hau hira-hira i jala nungga diboan. Dung i pul ma parharoanon tubuan anak ma nasida ima omputta Tunggal Nabolon, na digoari Ompu Tonggol Ni Juji.

Tinodohonna ma muse omputta Raja Tiang di Tonga, na digoari Juaro Monang.

Siampudan ma muse omputta Namora Solaosan.

Jadi tolu ma anakni omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli. Sada ma boruna na margoar Boru Sumedahedak.

Ompu Tuan Sorimunggu Doli tutu ma ibana na mahap di undangundang, namatua doli-doli.

Nang pe imana siakkangan partubu, gabe sianggion do dipargellengon asa mampe ma songon nidok ni umpama:

“Jumolo pinggol tubu joloan tanduk magodang”

Asa halaosan do ibana dibaen anggina nadua ima omputta Rumagorga dohot omputta Sigukguhi. Asa omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli nang pe raja halaosan tongtong do pinaraja.

Asa omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli namahap di undangundang namatua doli-doli lapatanna:

Ama alai ndang ama-ama.

Ina alai ndang ina-ina

Ndang digoari ina-ina saleleng so hea tubuan dakdanak/gelleng.

Ndang digoari ama-ama saleleng so adong tubuna.

Jadi omputta Ompu Tuan Sorimunggu Doli, jolo matua asa ama-ama, jolo matua asa ina –ina

Sumber: